*** 26.KLASA SREDNJE VOJNE ŠKOLE KoV - SARAJEVO ... Beograd - Zadar - Banja Luka - Karlovac - Kruševac  ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P E S M E

 

iz arhiva Čede Papića

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iz arhiva Aleksandra Randjelovića

 

kontakt

SREDNJA VOJNA ŠKOLA KoV   VP 2416   71002 SARAJEVO - 26. KLASA (1977-81)


   

 


   Predrag Husarić, 1.vod    

234567

slika 1: januar 1978.g prvi dolazak kući u svečanoj uniformi  slika2: prvi izlazak u grad i slikanje na automatu željezničke stanice  slika 3: 1.vod na Jahorini 1979.g  slika 4:  por.Miletić Radovan (k-dir 2.v 26.A klase, por. Brajić Veljko k-dir 1.voda 26. klase i Predrag Husarić  slika 5: Svečana obaveza 1978.(Predrag Husarić i Džananović Nihad) slika 6: Odlazak na ljeti raspust 1978. sa prvim činovima (Predrag Husarić, Novica Arsić - Kepa, Stojanov Jovan - čuči)  slika 7: pitomački ormar

891011121314

slika 8: Pazaric 1980 gadjane mitraljezom slika 9: Živanović Momir i Husarić Predrag na Jablanici  slika 10: Pazarić 1979.g - stoje Stojanov Jovan, Petrović Djoko, Džananović Nihad, Husarić Predrag, Nenadović Zoran, Arsić Novica i Japalak Izudin, leži Ikanović Senad, čuče Jeftić Miroslav i Arsić Branko  slika 11:  Priprema za slet na Kosevu - Predrag Husarić  slika 12: Dežurstvo 1981.g Predrag Husarić slika 13: maj 1981 cetvrta godina Predrag Husarić slika 14: služba u gardijskoj brigadi


  Časlav Zdravković, 1.vod  


Šemsudin Mumanović, 2.vod 

1234 5


 

   Faik Alilović, 2.vod  

Prve pitomačke fotografije iz KMT i grada Sarajeva,  Jahorine, Pazarića, Jablanice, ŠCV Beograd i poligona Suvobor. Spisak 2.voda iz Sarajeva i Beograda

  1  2  3  4

list 1: -  Faik Alilović: -izlazak u grad, 1978.g Vjećna Vatra i Baščaršija - Jablanica 1978/79.-  Alilović Faik i Kujović Džibo, stadion Koševo(pred sletom za doček štafete mladosti 1978.g) i ispred objekta br.1 KMT  -   Latifović Dževad i Alilović Faik, u autobusu 1978/79; list 2: - Jahorina, januar 1978.g: - 2.vod, - Aleš Dragan i Tepša Nebojša, - Faik Alilović  list 3: -  Faik Alilović (KMT i Bijelo Polje u Sarajevu) list 4:- pesma koju je drugar Čedo napisao svom drugu Fajku, sad posle toliko godina.

45 6 7

list 4: -  Faik Alilović (KMT i Pazarić) list 5: - Hotel Bristol-Sarajevo, juli 1981.: Jokić Miroslav, Alilović Faik, Mihajlović Dragiša, Stanarčić Slobodan i k-dir voda por.Stajić Zoran;- Alilović Faik pred slet - Igranka u ŠCV: Ilić Krsta, Beronja Boško, Alilović Faik, Krehić Jasmin, svi iz 26. i  Lončar Labud iz 27. klase;  list 6: - ŠCV Beograd: Alilović Faik, (pitomačka soba, dežurstvo), - 2.vod 26.klase 1981.g- ekipa 2.voda , igralište ŠCV/VA: golman Obrenić Svetislav, (bez majce) Ilić Krsta, desno Atanasov Kiro, šutira Alilović Faik - Fudbalska ekipa 2/26. (veza), negdje 1980-te: Obrenić Svetislav, Ilić Krsta, Atanasov Kiro (stoje), Djordjević Slavoljub, Alilović Faik, Mihajlović Dragiša (čuče) - Logorovanje na Suvoboru 1981.g  list 7: -  Spisak 2.voda iz Sarajeva i Beograda.

8   9   10*

slike 8-10: - 2.vod sa k-dirom Perom Despotovićem(Jahorina, Vrelo Bosne i KMT) *sliku 10 poslao Veseko Mrvić-10.vod

11   12   13   14 

slike 11-14: -  Školski centar veze Beograd (logorovanje na Suvoburu, Fajik u sobi, Ekipa pred derbi sa 1.vodom: Obrenić, Ilić, Atanasov, (stoje), Đorđević, Alilović, Mihajlović (čuče) i 2.vod veze sa komadirom Stajićem).  


Milivoje Đajić, 2.vod 

Nagrađen satom od Načelnika GŠ OS SFRJ - ARJ PVO Zadar

1  2  3  4

 sl.1 - Milivoje Đajić sl.2 - Milivoje Đajić, Miloje Dubić, Stevan Radojčić, Slobodan Rajčić sl.3 i 4 -Esad Čaušević i Milivoje Đajić

5 6 7 8

Ovde se proslavljao rodjendan u Zadru: sl.5 - Ljubiša Pavlović, Miloje Dubić, Milivoje Đajić sl.6 - Milivoje Đajić, Ranko Dakić, Miloje Dubić   sl.7 Jovica Stamenković, Miloje Dubić, Milivoje Đajić              sl.8 - Pismo roditeljima upućeno od SVŠ na samom početku školovanja

91011121314

 sl.9-12 - Svedočanstva od 1-4 godine  sl.13 - Medalja za vojničke vrline dodeljena povodom Dana JNA 22.12.1980.g Milivoju Đajiću pitomcu mladjem vodniku sl.14 sat sa posvetom GŠ JNA Najboljem pitomcu u klasi smera ARJ PVO Zadar - Milivoju Đajiću


    

  Čedo Papić, 3.vod

Nagrađen satom od Načelnika GŠ OS SFRJ - Inžinjerijski školski centar Karlovc

 

Pesme koje je Čedo Papić napisao za pitomce SVŠ KoV, 26.klasu, inžinjerice  i za ovaj SAJT

12345

slika 1: Papić Čedo i Jovanović Slobodan.  slika2: Papić Čedo i Perić Savo.  slika 3: Papić Čedo slika 4: Papić Čedo na kraju 1.godine pred odlazak kući sa slomljenom rukom. slika 5: Papić Čedo-Svečana obaveza u KMT-okt 1978.god.

 

Arsenal pitomačkog naoružanja u rukama Čede Papića - Pazarić 1978.g.


678910

 slika 6: 3.vod i  k-diri: Selmanović Mirsad i Despotović Pero -KMT - na pripremi za Slet. slika 7: KMT  Sarajevo Priprema za slet 1978.god: Nikolić, Muhović i Papić.  slika 8: Papić Čedo u KMT 1979.g. slika 9: Izlazak u grad Sarajevo 1978.g: Soprenić Željko, Papić Čedo i Todorović Mladen-3.vod.  slika 10: 3.vod i k-dir Djurdjević Svetozar-Šilja - KMT- na kraju 2.godine školovanja - jul 1979.g.

3.vod 26.klase Sarajevo
Ajdarpasić Safet, Atanasov Kiro, Bamburać Davor, Be
rković Nusret, Beronja Bosko, Biro Josip, Bolić Dragan, Ćerkini Nazim, Čausevic Esad, Govedarica Blagoje, Đorđević Slavoljub, Halkić Edo, Hodjaj Medjit, Ignjatov Slavčo, Jovanović Slobodan, Kmezić Dušan, Kolar Karolj, Kujović Džibo,  Matuzović Zlatan, Mešić Emir, Mihajlović Dragiša, Muhović Sead, Nikolić Miodrag, Papić Čedo, Perić Sava, Popović Cvijo, Ribać Veliša, Sazdov Toše, Stevanović Miroslav, Soprenić Željko, Šikman Predrag, Šutić Fuad, Todorović Mladen, Vlahović Ilija, Zec Kosta i Hodža Fadilj.


26.kl inžinjerija-Karlovac, k-dir voda: kap Radiković Ivan i *Juras Milivoj (k-dir inžinjercima u 3.godini u Sarajevu )
pitomci: Baštrakaj Skender, Bratić Fadil, Budjak Željko, Crljenko Krešo, Ćeran Radovan, Durmo Muriz, Graonić Zdravko, Jović Goran, Lazić Dimšo, Milić Rade, Milovanović Savo, Okulić Bogdan, Pakši Mišo, Papić Čedo, Paradžiković Stanko, Pendić Zenko, Petrovčič Gorazd, Pilić Milenko, Ramović Idriz, Simić Dušan, Sokolov Zoran, Vukadinović Rade i *Sampor Ivica...  
                                                     *nisu na slici

 1 2345

slika 1: Papić Čedo ispred spomenika Matiji Gupcu u D.Stubici 1980.god  slika 2 i 3: Karlovac 1981...Dom JNA - priprema i takmičenje u folkloru 26.kl sa devojkama šumarske škole iz Karlovca.Na slici-2: Soklov, Ramović, Pilić, Papić, Bratić i Simić slika 4 i 5: Inžinjerci 26.kl kafana "Majski cvet" Karlovac: Baštrakaj, Radivoje Vukadinović,  Idriz Ramović, Okulić Bogdan, Čedo Papić, Milić Rade, Pilić Milenko i Lazić Dimso.

678910

  slika 6: 26.kl inžinjeraca na takmičenju u koračnicama u KMT -3.godina  slika 7: Kumrovec - poseta inžinjeraca iz Karlovca  slika 8: Ćedo Papić u Plitvicama slika 9-10: Ćedo Papić - prva godina službe, doček štafete mladosti u Prokuplju


 Soprenić Željko, 3.vod

Priprema za Slet u KMT i proba na stadionu Koševo

 


Esad Čaušević, 3.vod  

12345

1.Mihajlo Marjanović i Esad Čaušević.  2.Čedo Papić. 3.Venčo Georgijevski. 4.Edin Halkić 5.Slavoljub

 Đorđević.


Fadil Hoda, 3.vod  

2345

2.Hoda Fadil, Hodjaj Medjit i Ćerkini Nazim na skijanju na Jahorini.  3.  priprema za slet 3.vod  sa profesorom Poleksićem.  4.Popović Cvijo, Djordjević Slavoljub, Ignjatov Slavčo i Mihajlović Dragiša. 5.Hoda Fadil.

6789

6. Kujović Džibo, Berković Nusret, Atanasov Kiro.  7. ...   i Hoda Fadil. 8....   i Hoda Fadil.  9.Nikolić

 Miodrag.


Fuad Šutić, 3.vod  

2 3 456

1- 6. Fuad Šutić, pitomačka knjižica, teren na Pazariću 1978.godine

78910

7. Šutić Fuad i Perić Savo, 8. Đorđević Slavoljub - marenda, 9. Šutić Fuad, Sazdov Toše (ili Šikman Predrag -javite) i Čaušević Esad, 10. Popović Cvijo i Šutić Fuad,

11121314

11. Šutić Fuad i Jovanović Voja, 12. Kmezić Dušan, 13. Berković Nusret , 14. Fuad Šutić i Karolj,

1516171819

15. Prije početka fudbalske utakmice: s leva: Bolić Dragan, Mihajlović Dragiša, Ribić Veliša, Muhović Senad, Čaušević Esad, Zec Kosta, Kmezić Dušan, k-dir Selmanović Mirsad, (očekujemo naredna imena) - Pazarić 1978, 16. Fuad Šutić- stadion Koševo,pripreme za slet  17. Stole, 18. Kolar Karolj, 19. Škamlec Friderik,

20212223

20. Mesaroš Kralj, 21. Moji prijatelji: Miladinović, Madžar Mile, Mešković Fuad i Mačkić Gojko, 22. Fuad Šutić na Kozari, spomenik na Markovici 1980.g, 23. OMJ Banja luka, na Kozari, spomenik na Markovici 1980.g


Karolj Kolar, 3.vod  

234567

sl.3 - Blagoje Govedarica.  sl.4.  priprema za slet 3.vod  sa profesorom Poleksićem.

89101112

131415161718

  sl.14 - Mišo Pakši.  sl.16 - Muhović Sead iza levo, ispred: Halkić Edo i Davor Bamburać, Berković Nusret, između.   sl.17 - Hodjaj Medjit i Karolj Kolar.

1920212223

sl.19 - Mihajlović Dragiša,  Papić Čedo i Muhović Sead.   sl.20 - stoje: Šikman Predrag, Halkić Edo i Kosta Zec. ispred: Perić Sava i Slobodan Jovanović. sl.22 -  k-dir 3.voda Đurđević Svetozar, iza Šutić Fuad. sl.23 -  komandir Đurđević Svetozar - Šilja i Cvijo Popović.

2425262728

 sl.24-27 - Karolj Kolar  sl.28 - Kmezić Dušan

29303132

sl.29 - Josip Biro i Kosta Zec. sl.30 -  k-dir 3.voda Đurđević Svetozar

33343536

sl.36 - sa Načelnikom 26.klase, Dušanom Lončarom.

37383940

4142434445

sl.42 - Kosta Zec, NN,  Kmezić Dušan i Kiro Atanasov. sl.44 - Dragiša Mihajlović.


 

Predrag Šikman, 3.vod 

 

12 3 45

sl.1 - 26 klasa - prvaci na turniru u rukometu - Predrag Šikman prima pehar od .... sl.2 - 26.klasa sa k-dantom Lončar Dušanom na čelu.sl.3 - 26.klasa sl.4 - Prva vrsta s leva: Predrag Šikman, NN,  Cvijo Popović i Nusret Berković. Druga vrsta s leva: Esad Čaušević ... sl.5 - Polaganje Svečane obaveze 27. klase - desno puk. Luka Soša, gen. Vincec Krmelj, levo Vulović Mihajlo sa ocem (27.klasa) i Predrag Škman u sredini u zastavnom vodu.


Slavoljub Đorđević, 3.vod 

23456789

sl.1-4:  Iz pitomačke knjižice SVŠ KoV Sarajevo i prva pitomačka fotogrfija.  sl.5-6 Pripreme za slet na Koševu, doček štafete mladosti 1978. g. Zlatan Matuzović,  Sead Muhić i Slavoljub Đorđević. sl.7-8 1977.g. Sarajevo, Slavoljub Đorđević. sl.9:  Maj 1979.g. rodno selo Veliki Drenovac kod Aleksinca, Miroslav Ilić i Slavoljub Đorđević.

10  11  12  13  14

sl.10-11:  Maj 1979.g. rodno selo Veliki Drenovac kod Aleksinca, Dragoslav Petrović i Slavoljub Đorđević. sl.12-14:  Obuka za vozače motornih vozila, Kraljevo 1979.g. (12) Rade Stojkov, Krsto Ilić i Slavoljub Đorđević,  (13) sa Krstom Ilićem i (14) sa Jokićem, Lazom i Milivojem.

1516171819

sl.15:  Beograd 1980.g. izlazak u grad sa Vojčetom Krstevskim. sl.16:  Logorovanje na Suvoboru, jun 1981.g.  sl.17:  Ispraćaj druga Haruna Cikotića koji je napustio školovanje, Beograd 1980.g.  sl.18:  Članska knjižica SKJ. sl.19: Vezisti 26. klase Beograd, pred odlazak u Sarajevo na promociju klase - jul 1981.g.


 Mišo Pakši, 4.vod  

1   2   3   4

slika 1: Pendić Zdenko   slika2:   na Jahorini: Mitrovčan Milorad, Mladenović Mihajlo, Mišo Pakši, Lazić Ljubiša, slika 3: priprema za slet Lazić Ljubiša i Mišo Pakši  slika 4: inženjerija Karlovac, na Kamenskom na reci KUPI, obuka u prelazu preko reke - krajnji plovni članak od Pmp M71. Na slici: Graonja,  Mišo Paksi, Dejagnoski Vasil, Radivoje Vukadinović, Paradžiković, Bratić Fadil, i Čedo Papić.

SPISAK 4.VODA: k-dir voda p.poručnik Mehmeti Agim
pitomaci: Mladenović Mihajlo, Mitrovčan Milan, Obrenović Ljubinko, Kladničanin Lutvo, Radišić Miroslav, Sokolov Zoran, Lekovski Velo, Pleh Rizvo, Mišo Pakši, Pendić Zdenko, Lazić Ljubiša, Sampor Ivica (?)
Mulaga (?) ... dodajte ostale


  Miroslav Jokić, 4.vod   

           

Prve pitomačke fotografije iz foto-automata kod železničke stanice u Sarajevu, fotografija iz đačke knjižice prilikom konkurisanja u SVŠ i prva službena fotografija za pitomačku legitimaciju i knjižicu.


 Zoran Žunić, 5.vod   

234

slika 1: Zoran Žunić slika2: Zoran Žunić i Milan Bošković - uredjenje kruga u KMT slika 3 i 4: Slet na Stadionu Koševo povodom dočeka štafete mladosti (stoje: Žunić Zoran i Jovanović Slobodan, čuče: Žuržević i ...)

567

slika 5:  stoje: Žunić i Skoro čuči: Ivanović   slika 6:  Jablanica: Pendić, Djurić i Žunić slika 7: Zoran Žunić na Pazariću u 4.godini SVŠ


Jordan Ugrinovski, 5.vod 

 

1  2  3  4

slika 1: 5.vod na Pazariću 1979.g sa k-dirom Milanović Zoranom. slike 2-4: Škoski centar veze Beograd - teren na Suvoboru 1980.godine.

 


   Krsta Ilić, 6.vod   

 2 3

slika 1: Ilić Krsta  slika2: drug iz "nesvrstanih" i Ilić Krsta  slika 3:  Neretva: Ilić Krsta, Miković Goran i Milenković Goran

456

slika 4: Vezisti ŠCV...Suvobor 1981: Ilić Krsta, Stojanović Nebojša i Beronja Boško slika 5: u šatoru.....Suvobor 81....Zec Kosta, Đorđević Slavoljub, Ilić Krsta i Kolar Karolj slika 6: ŠCV Beograd: mladi vodnici veze pred promociju - juli 1981.godine


  Radivoje Vukadinović, 7.vod   

12345

slika 1: 1977.god - na uredjenju kruga ispred zgrade regrutnog centra koji se nalazio u okviru KMT  slika2:  Stadion Koševo-slet 1978.g: Ivić Živorad-VTSVŠ Rajlovac i Radivoje Vukadinović slika 3:  7.vod-priprema za slet 1978.g: stoje s leva: Vukadinović Radivoje, Nikolić Bruno, Perak Marko, Arsenović Rado, Kalanj Djordje,  ?  ,   Trimovski Kosta,   Maksić Goran,  Ceran Radovan,  Vuković Miodrag,  Sarić Stjepan;    srednji red: Erdesi Vladislav,   ?    , Laudanović Miloš,   ?   Medić Jadranko,   ?  ;  donji red: Skeljzen Idrizaj, Milojković Staniša, Djurović Dejan, Peranović Vjenceslav, Hajdu Tibor, Čanak Nikica....nedostaju Grujić Zoran, Arambašić Vinko, Ratković Osman, Petrovčič Gorazd, Jović Goran. slika 4: Plitvička jezera 1980.g-pitomci 26.kl inžinjerije i pitomci VA Karlovac  slika 5: IŠC Karlovac 1980.g-Radivoje Vukadinović i Željko Budjak


Marijan Mađer, 7.vod  

 Prve pitomačke fotografije, obuka na Pazariću (desno sa Božić Jankom)

             

ŠCV Beograd: Završno logorovanje na Suvoboru Drugarsko veče uoči odlaska na promociju u Sarajevo

78910

sl-10: Zlatko Borojević, Bruno Nikolić, Milan Mladenović, Čirović, Vjenčeslav Peranović, Arsenović Rade, Silađev Nikola

111213


   Tibor Hajdu, 7.vod   

 

2 3 4 5 6 7

8  9  10  11  12


 Marko Perak, 7.vod

34567

89101112

13141516

17 18 19 20

21 22 23

 


Viktor Šprajc, 8.vod

                 Nagrađen satom od Načelnika GŠ OS SFRJ - AŠC Zadar 

Viktor Šprajc, Goran Jović i Savo Milovanović 09/1977.g

Viktor Šprajc, SVŠ 1977.g

pukovnik Luka Šoša na čelu zastavnog voda

k1kl Dušan Lončar, načelnik 26.klase

pukovnik Luka Šoša na čelu zastavnog voda - promocija klase

Kiro Jordanovski

Viktor Šprajc

Muriz Durmo

Viktor Šprajc

Željko Slijepčević

Nikola Siladjev-Viktor Šprajc-Goran Jović

Željko Momčilović

Željko Slijepčević-Skender Bastrakaj-Boris Varga

Viktor Šprajc-Mahir Hasanaj

 

Viktor Šprajc-Stanko Paradžiković

Tošović Zoran - Sarić Stjepan -Sprajc Viktor

Željko Momčilović

26.kasa artilj. na Tjenitištu

26.kasa artiljeije

26.kasa artilj. na kraju 3.god

deo 8.voda 26.klase

deo 8.voda (slika u donjem desnom uglu): stoje s leva: Durmo Muriz, Budjak Željko, Bastrakaj Skender, Jordanovski Kire, Mladenović Dušan, Martinović Milan, Majdanić Dubravko, Mesaroš Rudolf, srednji red sede: Jaćović Dragan, Paratikov Goše, Krstić Sretko, Ćirović Milan, Radić Nedeljko, Varga Boris, leže ispred: Milovanović Savo, Hasanović Senad,  Slijepčević Željko, 


Rudolf Mesaroš, 8.vod  

234567

89101112

1314151617

1819202122

23242526

sl-23: pit. ml.vodnici Rudolf Mesaroš i Čonka Ferenc  sl-24: Čonka Ferenc i Hajdu Tibor u Kumrovcu sl-25: Rudolf Mesaroš, Hajdu Tibor i Čonka Ferenc i vonici iz kasarne u Banja Luci sl-26: Promocija 24.klase u Sarajevu: NN i NN - (vodnici iz 24.klase)..

2728293031

sl-27: pit. ml.vodnik NN iz 26.kl u Banja Luci u centru OMJ - u Kulturnom centru i drži pehar za osvojeni uspeh u Džudou. sl-28 i 29: pit. ml.vodnik Rudolf Mesaroš. sl-30: cimeri iz Sarajeva iz dve spavaonice: Momčilović Željko, Pantić Dragan, Mesaroš Rudolf, Silađev Nikola, Jović Goran i Milovanović Savac. sl-30:  cimeri Paradziković Stanko, Penca Andrej i Mesaroš Rudolf.

323334353637

sl-32: Skeljzen, Mesaroš Rudolf i Hasanović Senad u spavaoni na skijanju na Jahorini. sl-32: Hasanović Senad i Mesaroš Rudolf sl-34 i 35: pit. ml.vodnik Rudolf Mesaroš (tajno šišanje da ne vidi brico Ćamil i ležanje u krevetu za vreme gripa i podele dobijenog paketa od svojih roditelja). sl-36: Angele i Mesaros Rudolf sl-37: Mesaros Rudolf na času iz fizičkog.

383940414243

sl-38: Pantić Dragan, Mesaroš Rudolf i Jović Goran, ispred Skenderije pred kosarkasku utakmicu Bosna:Lokomotiva. sl-39: Slijepčević Željko i Mesaroš Rudolf  ispred Skenderije pred koncert Bjelog Dugmeta. sl-40: Slijepčević Željko i Mesaroš Rudolf u Sarajevu na mostu iznad Miljacke kod Gavrila Principa. sl-41: Vukov pit.iz 25.kl i Mesaroš Rudolf, na ulazu na Baščaršiju. sl-42: Stoiljković i Mesaroš Rudolf iz OMJ u Banja Luci kod robne kuće Boska. sl-43: NN pit. ml.vodnik iz 26.kl u centru OMJ u Banja Luci i svira bubnjeve u kulturnom centru skole.


Savo Milovanović, 8.vod

k-dir voda Bratislav Radović (1. i 2.godina), Milivoj Juras ( 3.godina u Sarajevu) i Ivan Radiković (4.godina  u Karlovcu)

2  3  4  5  6  7  8

sl.1-5: Savo Milovanović, prve pitomačke fotografije.  sl.6: Savo Milovanović i Nedeljko Radić. sl.7-8: Savo Milovanović, prilikom odlaska kući.

9101112

sl.9: Cimeri iz sobe: Viktor Šprajc, Goran Jović i Savo Milovanović (na slici nedostaje Željko Momčilović). sl.10-12: Svečana obvaveza: slika 10 (Elvo Kerić, Muriz Durmo i Savo Milovanović sa porodicama)

13141516

sl.13: Savo Milovanović - gramofon i LP ploče, tehnika tadašnjeg vremena. sl.14: Savo Milovanović i Goran Jović. sl.15: Savo Milovanović i Lutvo, opuštanje uz partiju šaha. sl.16: Viktor Šprajc, Nikola Silađev i Savo Milovanović.

1718192021

Inžinjerijski školski centar Karlovac  sl.17: Savo Milovanović. sl.18: Savo Milovanović sa drugarom prilikom odlaska kući. sl.19: Ekipa inžinjerije u malom fudbalu: stoje: Muriz Durmo, Milovanović, Goran Jović i Zoran Sokolov, čuče: Krešo Crljenko, Gorazd Petrovčič i Parađković. sl.20: Proslava Dana inžinjerije u pitomačkom restoranu u Karlovcu. sede levo: Dimšo Lazić, Skender Baštrakaj, Krešo Crljenko, Gorazd Petrovčič, Zoran Sokolov i Mišo Pakši, desno: Željko Buđak, Savo Milovanović, Muriz Durmo i Fadil Bratić.  sl.21: 26.kl inžinjerija-Karlovac, k-dir voda: kap Radiković Ivan, pitomci: Baštrakaj Skender, Bratić Fadil, Budjak Željko, Crljenko Krešo, Ćeran Radovan, Durmo Muriz, Graonić Zdravko, Jović Goran, Lazić Dimšo, Milić Rade, Milovanović Savo, Okulić Bogdan, Pakši Mišo, Papić Čedo, Paradžiković Stanko, Pendić Zenko, Petrovčič Gorazd, Pilić Milenko, Ramović Idriz, Simić Dušan, Sokolov Zoran, Vukadinović Rade i *Sampor Ivica (nije na slici).


Omer Ahmedspahić, 9.vod

1 2 3

Lukavica - 29.09.1979.g: slika1- Djordjević Vladimir i Stefanović Novica  slika2- Lukezić Vlado, Maurović Albert, Djordjević Vladimir, Nikolić Mladenko, Omer Ahmedspahić i Stefanović Novica
   slika3-  Lukezić Vlado, Djoreski Vladimir, Nikolić Mladenko, Cuni Mark, por. Selmanović Mirsad, Djordjević Vladimir, Stefanović Novica, Ahmedspahić Omer, Pazalja Miralem, Ivanović Zoran.
sede: Ivanovski Z
vonko, Hasečić Narcis, Drašković Sead (?), Aleksovski Dobre, Maurović Albert, Milojević Zltan, Demirov M, Denkovski Slobodan.

1 2 3

Pazarić - maj 1979.g: slika1- 9.vod  slika2- 9.vod   slika3- Demirov M., Omer Ahmedspahić, Tintor Branko

1 2 3

Tjentište 17.05.1980.g: slika1- kod spomenika narodnog heroja Save Kovačevića: Djoko Petrović, Nenadović Zoran, Gutović Zoran, Omer Ahmedspahić,Kostić Radivoje (nedostaje 1 ime)  slika2-  Cvetković Branko, Mrvić Veselko, Aleksovski Dobre, Maurović Albert, major Lončar Dušan, Hasečić Narcis, Husarić Predrag, ....???..., Nikolić Mladenko, Omer Ahmedspahić, Živadinović Jugoslav  slika3-  Omer Ahmedspahić, Japalak Izudin, Džananović Nihad, Joca ?

1 2 3 4

Tjentište 17.05.1980.g: slika1- Nedić Ivo i Omer Ahmedspahić slika2- Cvetković Branko, Nedić Ivo i Živadinović Jugoslav   slika3- Omer Ahmedspahić  slika4- Husarić Predrag, poruč. Stojanov Dono, Omer Ahmedspahić

1 2

slika1- Sa obuke u Bijelom Polju 13.02.1980.g: Husarić Predrag, Nenadović Zoran, Djoko Petrović, Muminović Šefik, Avdić Mehmedalija, Omer Ahmedspahić, Nikolić Mladenko,.. ???.... slika2- Sa pokretnog logorovanja 26. i 26.A klase (14.-27.06.1981) , u Nabrdju, okolina Osijeka. Ispred pitomaca je kap. Sarčević Radovin

1 2 3 4

slika1- 06.12.1979. Cimeri za vreme generalke u spavaonama: Nikolić Mladenko, Maurović Albert, Omer Ahmedspahić  slika2- Izlazak u grad. Ulica M. Tita Sarajevo. Proleće 1979.g: Tintor Branko, Nedić Ivo, Omer Ahmedspahić, Pazalja Miralem   slika3- Omer Ahmedspahić i Pazalja Miralem  slika4- Omer i Osman Ahmedspahić

 1 2 3 4 5 6

slika1- Omer Ahmedspahić slika2- Nedić Ivo   slika3- Osman Ahmedspahić slika4- Mladenko Nikolić slika5- Vladimir Djordjević slika6- Albert Maurović


Zvonko Murko, 10.vod 

Fotografije iz SVŠ KoV Sarajevo, 10.vod

Prvi dani u uniformi - radna akcija(10.vod, prvi red desno Carević Nikola, drugi red levo Jordanovski Kiro, treči red levo Filipović, desno Čonka Ferenc, četvrti red Dakić Ranko ), - Pazarić,- Stadion Koševo, - potpisivanje Zakletve...

 

 

10.vod 26.klasa SvŠ Sarajevo 1978  Gore s leva: Carević Nikola (Križevci?), Despotović Borislav, Kopčić Luka (Doboj), Jurković Mile (Gospič), Korunić Branko - King (Lopatinec – Čakovec), Gavrilović Zvonko (Niš), Vidačković Branko - Lisac?, poručnik Stojanov Dono, Mrvić Veselko (Našice), Golijanin Slavko (Pale), Vuković Nebojša - File (Beograd – Zvezdara), Vujanović Željko,

Dole s leva: Murko Zvonko (Apače - Ptuj), Tošić Milivoje (Prnjavor), Milošević Zlatko (Laktaši – Banja Luka), Agić Emir (Donji Vakuf), Duraković Sabahudin (Donji Vakuf), Dakić Ranko, Tadić Ivan, Čonka Ferenc (Subotica), Pejanović Zlatko - Patak, Smajlović Šefik (Zavidovići).

Nedostaju: Ramljak Josip (Travnik), Knežević Savo (Piskavica – Banja Luka), Kojić Milorad (Piskavica – Banja Luka, u 3.godini napustio školu zbog zdravlja), Živanović Milorad - Zare (Zaječar).
 


26.klasa OMJ Banja Luka, 2.vod

26.klasa OMJ Banjaluka - Promocija 26.kl 14.jula 1981.g u Sarajevu

          

Poligoni na Manjači - izlet u Kumrovcu - u kabinetu veze i radio-uredjaja - 2.vod, izlet u Jajcu

   


  Veselko Mrv, 10.vod 

23456

1 i 2 - Veselko Mrvić, 3-  Jevtić Miroslav. 4 - Golijanin Slavko  5 -  2.vod: priprema za slet u Sarajevu na Koševu.  6 -  Jurković, Milošević Zlatko, Gavrilović, Veselko Mrvić, Korunić Branko, Kopčić Luka.

7891011

7- Tjentište: Veselko Mrvić, Lončar Dušan, Mitković Zoran, Ahmedspahić Omer...8 - 4.vod pešadije na Tjentištu 1980.g.: Rakas Stojan, Veselko Mrvić, Djokica Petrović, Ahmedspahić Omer, Korunić Branko, Stojanov Dono, Nenadić Zoran, Stefanović Novica, Mumanović Šemsudin, Ikanović Senad, Mitković Zoran, Jevtić Miroslav. 9 - 11: Veselko Mrvić, Mumanović Šemsudin.

12131415

12 i 13- Veselko Mrvić - savladjivanje pešadijskih prepreka. 14 - Veselko Mrvić, Mitković Zoran, Mumanović Šemsudin, Nenadić Zoran, Rakas Stojan, Ikanović Senad, Stefanović Novica. 15 - Mitković Zoran, Nenadić Zoran, Mumanović Šemsudin, Ikanović Senad, Rakas Stojan, Stefanović Novica.

16171819202122

16- Nenadić Zoran. 17 - ? 18 - Stefanović Novica. 19 -  Nenadić Zoran, Ikanović Senad, Rakas Stojan  20 - Ikanović Senad.  21 -  ?  22- Veselko Mrvić.

23242526

23 - Rakas Stojan.   24 - Rakas Stojan i ...  25- Mitković Zoran.  26 - Tekst povodom obeležavanja 35.godišnjice CVŠ Sarajevo 05.03.1980.god - najbolji zastavni vod od 1977 -1981 bili smo neprikosnoveni na celu sa Selmanović Mirsadom (porucnikom tada).


Borislav Despotović, 10.vod 

23456

Sl.2 - Agić E, Duraković S, Despotović B.  Sl.3 - Most na Neretvi.  Sl.4 - Čonka Ferenc
 Sl.5 - Radna akcija na Pazariću: Carević N, Jurković M, Despotović B, Vuković N,  Sl.6 - Despotović i Čonka Ferenc.

7891011

 Sl.7 i 8 - Vuković N, Agić E, Duraković S, Knežević S, Vidačković B, Gavrilović Z, Čonka F, Despotović B. i Vujanović Ž.   Sl.9 - Na  Kalinovniku.  Sl.10 - Despotović  Sl.11 - Despotović B, Arsić B, Orlović Z. i Golijanin S.

1213141516

 Sl.12 - Slavonska Požega: Obuka u vožnji.   Sl.13 - Drvar.  Sl.14 - Stanković V, Orlović Z Carević N, Golijanin S, Despotović B.  Sl.15 - stoje: Jurković M, Golijanin S, Orlović Z, čuče: Despotović Borislav Duraković S.  Sl.16 - stoje: Despotović, Duraković, Orlović, čuče: Jurković i Golijanin.


 

Siniša Vujović, 11.vod 

Sarajevo

2   3   4

sl.2 - Jahorina  sl.3 - Pazarić  sl.4 - Sarajevo 1979.g desno Stojanović Ljubiša, levo Cekić Goran, Siniša Vujović i prvi s leva NN.

Školski centar veze Beograd

5   6    7    8

sl.5 - Suvobor 1981, Siniša Vujović (sa cigarom) i Dragan Ugrinovski.  sl.6 - čuči Siniša Vujović, sede: Sopi Seljami, Krstevski Mile i Mihajlović Boban. sl.7 i 8 - Suvobor 1981, 4.vod veze, zavrsna vežba.

910111213

sl.9 - Stojanović Ljubiša, Tancev Risto, por. Stojiljković Krasimir, Cekić Goran, Kostevski Djordje, stoje Tošić Ljubiša i dežurni Siniša Vujović.  sl.10 - Dežurni oficir por.Stojiljković Krasimir i pit.Siniša Vujović. sl.11 - KUD ŠCV Veze Beograd: s leva Siniša Vujović, Pero, Sopi Seljami, Krehić Jasmin i NN. sl.12 - Siniša Vujović i Pavlović Slobodan.  sl.13 - Siniša Vujović i Stojanovski Ruse.


Vlado Kolevski, 11.vod

 

1234567

sl.1 - Vojna gimnazija Beograd, pre polaska u vojnu školu - tri drugara iz istog sela: Borče Stojanovski, Duško Acevski 25.kl, i Vlado Kolevski. sl.2 i 3- Vlado Kolevski. sl.4 - Polaganje Svečane obaveze, poručnik Šarčević i Vlado Kolevski. sl.5 - Vlado Kolevski. sl.6 - Vlado Kolevski. sl.7 - Na terenu.

89101112

sl.8 - Cimeri iz sobe u ŠCV Beograd: Zlatko Miloševski, Vlado Kolevski i Radovan Ivanović. sl.9 - Vlado Kolevski-polaganje radio-telegrafske klase. sl.10 - Vlado Kolevski, polaganje teleprinterske klase. sl.11 - 26.klasa veze pre odlaska na Promociju klase u Sarajevo. sl.12 - Prva vodnička dužnost.


Ruse Stojanovski, 11.vod

 

1 2 3 4 5 6

sl.1 - NN i Ruse Stojanovski. sl.2 - Ruse Stojanovski. sl.3 - NN i Ruse Stojanovski. sl.4 - Ruse Stojanovski, NN i Vlado Kolevski. sl.5 - Ruse Stojanovski i NN.


Darko Špoljar, 2.vod 26.A kl

potpisivanje svečane obaveze

stoje: Kostić Radivoje, Kleut Milan, Ivanić Stanko, „Nišlija“, Stević Mladen čuče: Ranđelović Aleksandar, Gardašević Radenko, Vojinović Zoran, Kecman Savo, Koneski Ilo, Špoljar Darko, Aleksovski Tomislav

stoje: Kostić Radivoje, Kleut Milan, Vojinović Zoran, Kecman Savo, Ivanić Stanko, Stević Mladen čuče:Trajković Slobodan, Latas Darko, Ranđelović Aleksandar, Gardašević Radenko, Koneski Ilo, Špoljar Darko, Aleksovski Tomislav

 

  


Aleksandar Ranđelović 2.vod, 26.A kl

1980.godina: Na Tjentištu, Neretvi, na polaganju vozačkog ispita u Čapljini, u poseti Sokolcu povodom 4.jula "Dana borca" i sa logorovanja na Ravnoj Romaniji

 

Spisak 2.voda 26.A klase: k-dir por.Miletić Radovan
1.Aćimović Zoran - M.Zvornik * 2.Aleksovski Tomislav - Skoplje 3.Bajrami Murat - Priština 4.Balija Djavit-Djakovica 5.Ćuši
ć Dragan - Bočar (Banat) 6.Djokić Dragan-Kosovska Kamenica 7.Gardašević Radenko - Nikšić 8.Golubović Marko - Plužine 9.Gutović Zoran - Plužine 10.Hoti Vehbi - Gnjilane*   11.Iličić Djurica - N.Bečej 12.Isailović Zoran - Šabac 13.Ivanić Stanko - Glina 14.Kecman Savo - Kničanin (Zrenjanin) 15.Kleut Milan - Gospić 16.Koneski Ilo - Prilep 17.Kostić Radivoje - Blace 18.Kovačević Milorad - Rudnik 19.Lacko Janoš - Subotica* 20.Latas Darko - Kutina 21.Randjelović Aleksandar - Sonta (Apatin) 22.Rapić Momir - Derventa 23.Rendulić Drago - Kutina 24.Rogulja Djuro - Dvor na Uni 25.Savičić Slobodan - Bačka Topola 26.Sokolić Željko - Šid 27.Stević Mladen - Paraćin 28.Špoljar Darko - Donji Miholjac 29.Trajković Slobodan - Niš* 30.Vojinović Zoran - Niš 31.Vukašinović Zoran - Bodjani (Bač)     *prekinuli školovanje

1981.godina: Obuka na poligonu Pazarić, na Ilidži i na promociji 26.klase

     


Mladen Stević 2.vod, 26.A kl

2345

Slika 1:- Mladen Stević 26.A kl-prva svečana uniforma - novembar 1979.god Slika 2:- Jahorina 1980.g-(poručnik nas častio coca-colom)  sede s leva u desno: Kecman Savo, Rendulić Drago, Stević Mladen stoji: Kleut Milan  Slika 3:- Jahorina, stoje s l-d: Gardašević, Isailović, Savičić, Latas, Kanjer Luidji (1.vod), Kostić, Sokolić, Stević, Rendulić, Aleksovski čuče s l-d: Djokić, Kecman, Rogulja  Slika 4:- dežurni pit.voda u KMT: dole Stević Mladen, gore Kecman Savo.Slika 5:- Jesenji kros: Trajković Slobodan i Stević Mladen  

678910

Slika 6:- Pred odlazak na teren iz KMT - Stević Mladen - ispred objekta 26.A klase, naspram ambulante  Slika 7:- Tjentište 1980.g: Stević Mladen Slika 8:- Tjentište 1980.g: Stević Mladen, Vukašinović Zoran, Iličić Djurica, Kecman Savo i Spoljar Darko Slika 9:-  U Čapljini aprila 1980.g :Stević Mladen, Kecman Savo i Rendulić Drago Slika 10:- pitotomac desetar Stević Mladen.


Načelnik CVŠ KoV Sarajevo        gen-major VINCENT  KRMELJ

Načelnik SVŠ  puk. Luka Šoša

 Načelnik klase k-dant kIkl Lončar Dušan

Zamjenik kIkl Stanković Borislav
1.vod p.por Brajić Veljko
2.vod p.por Despotović Pero
3.vod p.por Đurđević Svetozar
4.vod Mehmeti Agim
5.vod p.por Milanović Zoran
6.vod p.por Mutić Mile
7.vod p.por Petrović Zlatimir
8.vod p.por.Radović S. Bratislav
9.vod p.por Selmanović Mirsad
10.vod p.por Stojanov Dono
11.vod p.por Stoiljković Krasimir
12.vod p.por Šarčević Radovin
13.vod p.por
Žikić Omer

k-dir čete smera pešadija u IV god - kap.I kl. Stoičević Miodrag

O nama su brinuli:                  zast. Conevski Aleksandar i st.vod.Koledić Antun


SPISAK KLASE


Naravno i dragi profesori:

Karišik Jelena -engleski
Stanković Zorica -književnost
Ljubica Rebić  -književnost   Mirjana Kovačić -knjizevnost   Čedo Sekulović-ruski jezik
Visković-Tomić Jadranka -mat
Vuković Momir -matematika Vidaković Jelena -matematika   Vladimir Ilić -matematika        Mira Mutić -matematika
Nuić Mira -filozofija
Nikolić Zlata -sociologija        Srnja Ismet -vojna psih. i andr.
Poleksić Đorđe -istorija/povijest  Dušan Živković - geografija
Karabašić Hanifa -DPS
Kafedžić Olga i
Sabiha Beganović -hemija/kemija
Vučković Slobodanka -fizika
Danilo Bjelogrlić - fizika         Ismail Hadžić - elektronika
Sladojević Milena -biologija      Dubravka Šoljan -biologija
Mirašdžija Rašid -psihologija
Jahić Ismet tjelesni-fizičko
maj.Petrović Ljubisav EOiR T
MS k.I kl.Trkulja Jovan-topografija
kap.I kl. Tomić Dušan -POiV
kap. Gojkovic Slobodan-PNNG
Major Mironović -motoristika
kap- Bilinac Blagoje -bezb.i zašt.
kap.I kl. Džuver Ivan-inžinjerija
 


NAJBOLJI PITOMCI SVŠ/ISVŠ:

Nagradjeni pištoljem SSNO:  "Zastava" 7,65 mm

Bogdanović Dragoljub, Francišković Zoran i Milovan Djoković

Nagradjeni ručnim satom SSNO:

Savo Kecman, Dragan Bolić, Stojan Simovski, Milivoje Đajić, Čedo Papić, Ratko Zindović i Viktor Šprajc


U artiljeriji, u trećoj godini komandiri su bili:
1.vod Aleksandrić Janko por.
2.vod Maričić Janko por
Naši nastavnici u smjeru artiljerije su uz ostale prof. bili :
major Ševo Stevo (nač.katedre taktike artiljerije)
kIkl Garović Desimir (taktika art)
kap Husejnagić Ahmet (upravlj. vatrom i teor.gađanja)
kIkl Car Nevenko (veza u artilj)
kap. Šarbajić Živojin ( ei i ped )

poslao nam: Viktor Šprajc


Branko Cvetković

 Čedo Papić, Faik Alilović i Branko Cvetković


01.11.1979.god

Pilić i Milić 26.kl i Jungić 27.kl


 

 

 

Stjepan  Sarić

Sa Jahorine 1979.g i Slunja 1981.g

 

Hotel "Bristol" Sarajevo 1981.god Drugari  proslavljaju promociju u čin vodnika

Polaganje venaca na Neretvi 1979.g

major Dušan Lončar, pitomac Zindović Ratko, k-dir 2.voda Pero Despotović...


 

Miloš Popadić

- artiljerci -

 


Petar Oberknežev

Obuka u skijanju na Jahorini

Stoje: KRSTEVSKI VOJČE, NIKOLIĆ MARJAN, CEKIĆ GORAN, BARABANOVSKI TONI, STOJANOVIĆ LJUBIŠA, KRSTEVSKI MILE, ŠOPI SELJAMI, PETAR OBERKNEŽEV, STANKOVIĆ DRAGAN, TOŠIĆ PREDRAG TOSIĆ LJUBIŠA,  ŽIVANOVIĆ ŽIVOTIJE, STOJANOVSKI RUSE, TRENCEV RISTO. Čuče: ATANASOV METODIJA, RADOSAVLJEVIĆ DUŠAN, MANCU ILIJA, VUJOVIĆ SINIŠA, k-dir STOILJKOVIĆ KRASIMIR ,SLAVESKI DRAGI, ŠKAMLEC FRIDERIK , UGRINOVSKI DRAGAN,  TRNKA RASIM, iznad Ugrinovskog: ČAČIĆ i ČEDO


Stevan Gajić

  

 


 


 

 

 

 

Mugdim Kaljanac

 

12.vod 26.kl svš (k-dir p.por Radovin Šarčević) i 6.kl ISVŠ (k-dir kap.I kl. Stojan Malčić)

Slike:  3.godina ISVŠ

Stoje: Velibor Tasić, Jasmin Alispahić, Dragan Asanović, Ibrahim Cinac, Dragan Gogić,Andjelko Kostadinovski, Dragutin Osmajić, Mile Bera, kap.I kl.Stojan Malčić, Ljubiša Tošić, Radenko Damjanović, Predrag Jovanović, Halil Lavić, Ismail Biber, Dragan Avramović, Čuće: Enver Smajkan, Nenad Milutinović, Slavomir Vučičević, Zoran Goronja,  Boše Dimitrijevski, Branislav Marković, Zoran Simić, Mugdim Kaljanac i Dragan Zdravković.

Vrelo Bosne: Smajkan Enver, Mugdim Kaljanac i Lavić Halil

Posjeta Tjentištu i predah drugara u restoranu : Mugdim Kaljanac, Velibor Tasić, Ibrahim Cinac, Mile Bera i Enver Smajkan.

 


Dragan Cvetković

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. i 27. klasa OMJ Banjaluka na izletu 1981.godine

* Bihać

* Jajce

* slike poslao Krešimir Blagojević 27.klasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Milan Petrović, 26.A klasa

12

sl-1: Pazarić: u pilotskoj kabini Milan Petrović a ispred aviona Balaban Ratko. sl-2: Tjentište, 1980.g: Milan Petrović i Milan Medić.

 


1.vod 26.A klase

 • k-dir  por. Sarčević Radovin

  1.Adžić Dragan
  2.Bojić Miodrag
  3.Debak Drago
  4.Francisković Zoran
  5.Kanjer Luidji
  6.Kosanović Mićo
  7.Krunić Vladimir
  8.Lalić Novo
  9.Maksimović Milovan
  10.Medić Milan
  11.Paldum Esad
  12.Plazinić Vlastimir
  13.Radanović Dragan
  14.Sakić Dragan
  15.Stojiljković Dane
  16.SušilovićMilan 17.TurzoRobert                     18.Imeri Amir
  19.Lazov Rade

 • 20.Novović Veroljub 21.Petrović Milan,  22.Prodanović Branko, 23.Simonović Aco  24.Balaban Ratko
  25.Bartulović Stipo
  26.Cvetković Milomir
  27.Žuržević Vlastimir

* spisak nedovršen

Dragan Đokić, 2.v A kl

1

23

sl.1 i 2 - Dragan Đokić. sl.3 - Obuka u vožnji u Čapljini: Rapić Momir, Dragan Đokić, Tomislav Aleksovski i Darko Špoljar.

4 5

sl.4 i 5-Čapljina: Dragan Đokić i Tomislav Aleksovski.

6 7

sl.6 i 7 - Dragan Đokić. 

8

sl.8 - Savičić Slobodan, Koneski Iljo, Đuro Rogulja, Dragan Đokić ....

9

sl.8 -Hoti Vehbi,iza njega Kecman Sava, Rendulić Drago, Vukašinović Zoran, Tomislav Aleksovski, Latas Darko i Stević Mladen.

10  11

sl.10 - Neretva  sl.11 - Dragan Đokić

sl.12 - Sutjeska: stoje - Koneski Iljo,  Kecman Sava, Murat Bajrami, Vukašinović Zoran, Savičić Slobodan, Ivanić Stanko, Rogulja Djuro, Vojinović Zoran, iza Dragan Đokić  i Ćušić Dragan. čuče: Milorad Kovačević, Randjelović Aleksandar,  Sokolić Željko, Gardašević Rajko, Rendulić Drago i Kostić Radivoje


Zoran Francisković A kl

   

1980.g na Pazariću, vodna otporna tačka.


  Sajt je konfigurisan za Internet Explorer i rezoluciju ekrana 1280x1024  * * *  poslednje  izmene su izvršene:   26-06-2021  Web-master:  Mil@n-svš kov sarajevo   e-mail: svs.kov.sarajevo@free.fr