IZ ŽIVOTA I RADA 14.IČ - VP.1101/23 POSTOJNA

POČETNA STRANA
JNA - SFRJ
IZ ŽIVOTA ČETE
IZ SEĆANJA
OPREMA I TEHNIKA
TEREN-SARADNJA
ANEGDOTE
FOTO ALBUMI
KNJIGA - KONTAKT

 

 

pišite-šaljite priloge

 

pogledajte topograske karte i snimke iz vazduha cele Slovenije

 

Pogledajte iz satelita celu planetu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvidači u zasedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsetimo se nekih od najznačajnijih aktivnosti

 

 

 

 

Obuka u zimskim uslovima

Pokljuka,         Rudno polje
Naša jedinica je izvodila obuku u zimskim uslovima na Pokljuci. Ovde su se okupile sve izvidjačke jedinice iz cele Slovenije (9.armijske oblasti). Obuka u skijanju bi se održavala svako pre podne uz pomoć profesionalnih instruktora skijanja, dok bi se u popodnevnim časovima izvodila taktička obuka u zimskim uslovima (smučarska oprema i njeno održavanje, osnovna znanja iz života u planini zimi, izrada skloništa i bivaka u snegu: partizanski bivak, medvedji bivak, bivak u obliku pravouganika za 4 osobie, bivak u obliku bunara sa produžetkom i bivak iglo, maskiranje u zimskim uslovima, dejstvo izvidjačke grupe zimskim uslovima, ...penjanje na planinu
Viševnik, (slika: levo ispod skijaške staze) Obuka se izvodila na poligonu Rudna dolina i u rejonu sela Praprotnica.(*kliknite_na_kartu i slike kasarne) Na kraju jednomesečne obuke održavalo bi se takmičenje izmedju ekipa izvidjačkih jedinica 9.Armijske oblasti. Na priloženim fotografijama možete videti kasarnu u kojoj smo bili smešteni i poligon za obuku u skijanju, a na pliloženoj topografskoj karti pogledajte ceo rejon Pokljuke gde smo izvodili izvidjačku obuku u zimskim uslovima (Rudna dolina, Viševnik, Javornik, selo Praprotnica..)                                                                                                                                                               

Pored Pokljuke, obuka u zimskim uslovima se nekoliko godina održavala i na Velikim Blokama. Tu bi se izvidjači uključivali u tradicionalno takmičenje "Bloški teki" u organizaciji smučarskog Saveza Slovenije. Velike Bloke su u svetu poznate po tome što su u njima napravljene prve skije.                                                              

Obuka u letnjim uslovima

                               Održavala se u selu Griblje, kod Črnomelja, na reci Kupi sve do jula meseca 1982.godine, sa izvidjačima iz cele 9.Armije.

Za vreme jednomesečne obuke izvidjači neplivači bi se obučili u plivanju a plivači bi usavršavali tehniku plivanja u specifičnim uslovima prilagodjenim izvršavanju zadataka. U okviru taktičke obuke uvežbavano je savladjivanje vodenih prepreka i plovidba čamcem, izrada priručnih plovnih sredstava, savladjivanje reke plivanjem pod punom opremom, pružanje prve pomoći davljeniku, ishrana u prirodi i savladjivanje reke oklopno-izvidjačkim transporterom Brdm-2. Jednog BRDM-a iz naše jedinice,   vidite na slici levo, a poslao nam je njegov komandir iz 1982.godine, desetar Marko Jovanović.Tokom obuke, organizovane su razne zabavno takmičarske aktivnosti izmedju izvidačkih jedinica Ljubljanske armijske oblasti. 

Od 1983.godine, obuka u letnjim uslovima je izvodjena u dve faze obuke i to: prva faza, bila je samo obuka  u plivanju i izvodjena  je na moru, (slovenačkom primorju, tačnije na Debelom rtiču, nedaleko od istoimenog vojnog odmarališta, kod Kopra), gde su se, isto tako,  okupljale sve izvidjačke jedinice iz 9.Armije. Obuka u plivanju je trajala oko 15 dana. U drugoj fazi je izvodjena samo taktička obuka u letnjim uslovima i to svaka izvidjačka jedinica zasebno.U prilogu možete videti snimke iz vazduha sa oba poligona na kojima je obuka izvodjena, kao i video snimak BRDM-2 u savladjivanju reke.

  

Reka Kupa kod sela Griblje (klik na sliku)              BRDM-2savladjivanja reke ( preuzeto sa Yu-tube)                    Debeli rtič (klik na sliku)


 Karaula "Sela na Krasu"


Retko se može naći neki izvidjač koji nije bio na karauli "Sela na krasu" čiji smo privremeni stanovnici bili po nekoliko puta godišnje, sve do  1985.godine kada je ona bila u dosta lošem stanju i nije se isplatilo ulagati u njeno renoviranje. Pored toga u njoj nije bilo vode koju smo, zajedno sa hranom, svakodnevno dovozili sa obližnje aktivne karaule u selu Nova Vas. Podsećanja radi, karaula se nalazila u graničnom pojasu čija je širina iznosila 100 m od granične linije sa Italijom. U graničnom pojasu su se mogli kretati samo vojnici graničari, granična policija i meštani sa posebnom dozvolom i to na za to odredjenim mestima. Naši izvidjači su se obučavali u osmatranju graničnog pojasa, bili su u sastavu graničnih patrola i zaseda zajedno sa vojnicima graničarima sa karaule Nova Vas. Bilo je to lepo iskustvo jer smo se svi po prvi put nalazili na granicnoj liniji u specifičnim okolnostima koje ranije nismo mogli imati.
(klik na sliku)
Da li se sećate da nismo smeli gledati i osmatrati na italijansku teritoriju, prelaziti niti jedan cm, bacati kamenje ili opuške cigareta, čak ni pucati ako bi metak završio na italijanskoj teritoriji iako bi nam životi bili ugroženi... a neki od nas su prelazili bar na jedan korak, sunčali se jednom nogom u "Jugi" a drugom u Italiji, i činili druge raznorazne  prestupe ili "granične incidente" kako su se tada nazivali. Ako imate takvih anegdotica slobodno pišite o njima. Više nema raporta i kažnjavanja, sada su to samo lepa sećanja na nestašluke iz mladosti.
Pogledajte fotografiju stare karaule Sela na Krasu u fazi raspadanja i pre totalnog orušavanja krova. Danas su od nje ostale samo zidine, što možete videti na priloženoj fotografiji.

          
      
Glavni i pomoćni granični kamen izmedju Jugoslavije i Italije. Na glavnom graničnom kamenu je uklesano: godina utvrdjivanja granice izmedju dve zemlje(1947), broj glavnog graničnog kamena (.....) i oznake graničnih država (SFRJ i RI), dok se na pomoćnom graničnom kamenu sa bočne strane nalazio broj glavnog i pomoćnog kamena (.../...)  a sa gornje strane je bila oznaka koja ukazuje u kom pravcu se nalazi susedno granično kamenje.

(Iako vam je ovo mesto dobro poznato pokušajte se setiti koji je broj pisao na ova dva kamena i na kojoj koti su se nalazili i šaljite na elektronsku adresu od našeg sajta . Kada budete pogodili granični broj, ove fotografije će biti zamenjene novim sa originalnim brojevima).

Jedan od terena na karauli "Sela na Krasu"

15.-25.maj 1982.g karaula Sela na Krasu. Izvidjači i radio-izvidjači na specijalnom zadatku iz obuke u izvršavanju zadataka u okviru izvidjačke grupe, granične patrole i zasede, kao i davanja straže u krugu karaule. Svako veče smo organizovali zabavne kvizove kao i takmičenja u šahu.

Spisak sa fotografije (napomena: na slici je 17 izvidjača a na spisku ih je bilo 19. Nedostaju fotograf i stražar).  Spisak s leva na desno.               Sede u prvom redu: Rebrec Miran, desetar Culkar Lojze, Pavlović Zoran, Komšić Adnan,  Lubej Branko, Poljak Zoltan. Sede u sredini: Ginovski Krste, Lauš Dragan, Florjančič Boštjan, Bagarić Nevenko, Tomašević Kosta, Savičić Rade, Meršak Borut, Mijailović Miroslav. Stoje: Arsić Dragan, Fejzi Ibrahim, komandir, vodnik Milan Lišanin, Ivanec Stjepan.

ostaju: Djurdjić Slobodan  i  Kalanović Slavoljub . Ukoliko ima grešaka, a verovatno da ih ima, molimo da  javite radi ispravke.

Poligoni za obuku

Podsetimo se na nekoliko poligona na kojima smo najviše izvodili taktičku obuku i gadjanja iz vatrenog naoružanja.

Jelovica

Žeriblje

Bač - strelište

Poček


Zahvaljujući našem izvidjaču i saradniku Marku Jovanoviću iz Beograda koji nam je poslao kopije iz Lista Ljubljanske Armijske Oblasti "Naša Vojska" koji je pisao o našoj četi, 09.aprila 1982.godine, ovaj tekst je sada dostupan svima vama koji ste u tom periodu bili u četi.

                                            Pročitajte tekst iz tri dela:                        levi >        srednji >          desni >

 

Sajt je konfigurisan za Internet Explorer i rezoluciju ekrana 1280x1024  * * *  poslednje  izmene su izvršene:   03-12-2016  Web-master:  Mil@n-14.ič-Postojna  e-mail: izvidjaci14cete@free.fr