VAŠI FOTO-ALBUMI            14.IČ - VP.1101/23 POSTOJNA

POČETNA STRANA
JNA - SFRJ
IZ ŽIVOTA ČETE
IZ SEĆANJA
OPREMA I TEHNIKA
TEREN-SARADNJA
ANEGDOTE
FOTO ALBUMI
KNJIGA - KONTAKT

 

2009

Nekoliko fotografija iz kruga kasarne "Milovan Šaranović" - zgrade u kojoj je bila smeštena 14.izvidjačka četa kao i fotografije železničke stanice Postojna. Slike  su napravljene krajem jula 2009.godine

foto: Milan Lišanin

   Ulaz u kasarnu sa desne strane puta prema Ljubljani gde su bili smešteni 14.izvidjačka četa, 14.četa vojne policije, 14.bataljon veze, 14.četa ABHO, 14.artiljerijski divizion, magacini pozadinsih jedinica                    Ulaz u zgradu  i klupa ispred ulaza                                                  

prepreke i letnja učionica Zgrada kantine, bat.veze, čete ABHO  i  mpoad-diviziona

     

Železnička stanica Postojna

 

 

 

iz foto-albuma vod.Milete Veličkovića 1978/80.g

Radio izvidjački kurs u Pančevu 1980.g


iz foto-albuma vod.-kapetana Milana  Lišanina 1979-1991.g

fotografije sa obuke u zimskim i letnjim uslovima, ZTV (združene taktičke vežbe), kviz-takmičenja sa omladinom iz grada (izvidjačkim odredom "odred kraških viharnikkov", domom zdravlja i stanicom milicije Postojna, doček štafete mladosti u kasarni "Milovan Šaranović",  kopanje kanala za vodovod u selu Črnotiče kod Črnog kala, teren na karauli Sela na Krasu...

1 2

3 4

5 6 7

sl 1 prva vodnička slika u SVŠ KoV Sarajevo sl 2-7 prva teren na obuci u skijanju na Pokljuki u ulozi zamenika 3.izvidjačkog voda

ZTV (združena taktička vežba) "VIŠEVNIK 81" mart 1981.g

8910

11121314

 

OBUKA U IZVIĐAČA U LETNJIM USLOVIMA NA RECI KUPI kod selo Griblje, Bela krajina, Slovenija

18 1920

Ispraćaj u prekomandu st.vod Kljajić Božidara i por. Savić Živojina (kod rostilja Slobodan Savičić i Milan Lišanin)

 2122 23

Na karauli Sela na krasu, ZTV "SAVA 82" i kviz takmičenje na nivou izvidjačke čete i svih prištapskih jedinica 14.divizije (izvidjačka četa, četa vojne policije, ABHO četa kao i ekipa civilnih izvidjača "Odred kraških viharnikov", ekipa Doma zdravlja Postojna i Stanice milicije Postojna) u organizaciji naše čete

252627

282930

31 3233

343637

DOČEK ŠTAFETE MLADOSTI U KASARNI "MILOVAN ŠARANOVIĆ" POSTOJNA U MAJU 1982.G

38 3940

NA RADIO-IZVIDJAČKIM KURSEVIMA U PANČEVU

4142

DOČEK ŠTAFETE MLADOSTI U KASARNI "MILOVAN ŠARANOVIĆ" POSTOJNA 10.05.1984.G

44454849

KOTA 236. GRANIČNI KAMEN 64/10 SEPTEMBAR 1985

50-54

1986-91

 

desetar Hrvoje Vitić i Neša Stanojević, poslednji dani JNA u Sloveniji

 


iz foto-albuma Dragana Maletića 1982/83.g

Obuka u zimskim uslovima. Velike Bloke: s leva -Marković, Sarić, Partlič, Maletić, Tomić, Jerković ...

Šah-mat: Zukić Mirsad i Maletić Dragan

Ispred šatora: desetar Robert ..., Radivojević Saša, Staža iz Valjeva, Maletić Dragan

Potpisivanje svečane obaveze: Maletić Dragan i kap.Truta

Svečana obaveza: Savičić Slobodan, Javorić Ostoja, Truta Čedomir i Maletić Dragan

stoje: Redzepagić, Male, sede: Pavlović Časlav i Dževad Gaši,

Sarić, Mirenjački Jasmin, Maletić Dragan

... Janez, Maletić Dragan, Pavlović Časlav


foto-album Mirsad Zukić 1983/84.g

magacioner u 14. izviđačkoj četi, rodom iz Zenice

 

123

Slika 1: U sredini Maletić Dragan, sa njegove desne strane Redžepagić Faud, i sa Draganove lijeve strane Mirsad Zukić. Slika 2: U vodi sjedi Jerković Zdravko iz Ključa, sa njegove desne strane Mirsad Zukić, a sa njegove lijeve Vasić (koliko se sjećam). Slika 3: Mirsad Zukić i Dragan.

456

Slika 4: Žerka Durim, Vasić, Sarić, Marković, Nikolić, Žika, Jerković Zdravko, Faud, Isljami Nedžad, i Mirsad Zukić. Slika 5: makedonac, Sarić, Blagojević, Morenjačkić. Slika 6: Dragan Maletić, Mirsad Zukić i ostalih se ne sjećam u Kopru.

789

Slike 7-9: vodnik, Mirsad Zukić, Maletić, Blagojević, Stažo i Sarić

101112

Slika 10 : u čamcu - Mirsad Zukić, Stažo, Vasilije, makedonac i dr. Slika 11: košarka tim kasarne. Slika 12: Mirsad Zukić, Simić Slobodan iz Padinske Skele, stoji iza Isljami Nedžad, Jerković Zdravko u šatoru, Aleksinac i Faud.

131415

Slika 13: Simić Slobodan i Mirsad Zukić. Slika 14: Dragan Miletić i Mirsad Zukić. Slika 15: Mirsad Zukić.

161718

Slika 16: Tomo Nikolić - Čata i Mirsad Zukić. Slika 17: Simić Slobodan i Mirsad Zukić. Slika 18: Mirsad Zukić i ne mogu se sjetiti ko je ovo, izvinjavam se svima koje se ne sjetim, znam likove ali imena slabije. Drugarski pozdrav iz Zenice.


iz foto-albuma Miroljuba Rakića-Ćaleta dec.1985/86.g

 


 

iz foto-albuma Zorana Đorđića dec.1985/86.g

foto 1: - na brdm-u sedi Blažić Siniša,  Ibrahimović Ramadan,
Icić Izet, Kartalija Žarko, Zoran Djordjić (
i na foto 2 i 5)
foto 3: - Končarević Velimir, Stipančić Ivan, i Djordjić Zoran.
foto 4: -  stoje: Icić Izet, Kartalija Žarko, Denić Imra i Djordjić Zoran, iznad: Blažić Siniša, i  Jovičić  iz Putinaca.

              

 


 

 

foto-album Igor Tepej RIV, oktobarska 1980

stoje: JANJANIN MILE, NEZIĆ BORO, VUHERER MIHA, BERBAKOV ŽIVKO, TOPOLE IGOR čuče: TEPEJ IGOR, BANDOV ANTE ,KOCIJAN MLADENleže: RAŠIĆ IVAN, KOCIJAN MLADEN, DJAJKOVSKI GLIGOR, EKSELENSKI VILJEM, DOBRINIĆ

            Smučarksa ekipa na takmičenju "BLOŠKI TEKI" Velike Bloke: Tomc Franc, Tepej Igor, Ekselenski Vili, Topole Igor i Ban Bojan


foto-album Milan Srdić, RIV, okt 1980

123

sl 1 - Milan Srdić i Simsija Dragan sl 2 - Milan Srdić, Ristić Miodrag i Soko sl 3 - Milan Srdić i Darko Nikodijević

     456

sl 4 - Simsija Dragan i Milan Srdić   sl 5 - Milan Srdić, Guć Ante i Simsija Dragan sl 6 - Jovanović Nebojša i Milan Srdić

78910

sl 7 - Simsija Dragan i Jovanović Nebojša
 sl 8 - Simsija Dragan, Guć Ante i Milan Srdić sl 9 - Milan Srdić i NN sl 10 - Milan Srdić i NN

11121314

sl 11 - Milan Srdić i Boško sl 12 - Milan Srdić i Helja Akif  sl 13 i 14 - Milan Srdić

 151617

sl 15 - Milan Srdić, NN, Jošar Leon i Guć Ante
sl 16 - NN  sl 17 - stoje: Kocijan Mladen, Ristić Miodrag, Jošar Leon, Tepej Igor,NN, NN, čuče: NN, Srdić Milan.

18192021

 sl 18 - NN sl 19 - stoje: Tepej Igor,NN, NN, NN, NN čuče: Jošar Leon, Milan Srdić i Kocijan Mladen sl 20 -Jovanović Nebojša i Milan Srdić  sl 21 - Jovanović Nebojša, Milan Srdić i Simsija Dragan


foto-album Franc Tomc, RIV, okt 1980

2 3

2.- Obuka u bataljnonu veze 3.- Postojna-Titov trg 1981.god


iz foto-albuma Miroljuba Rakića-Ćaleta dec.1985/86.g

U vojničkom klubu i prostorijama14.ič

  Sajt je konfigurisan za Internet Explorer i rezoluciju ekrana 1280x1024  * * *  poslednje  izmene su izvršene:   01-09-2020  Web-master:  Mil@n-14.ič-Postojna  e-mail: izvidjaci14cete@free.fr